პრაქტიკული აკადემია

ტრენინგის ხანგრძლივობა -  5 შეხვედრა, 15 საათი

 

ტრენინგი აგებულია გამოცდილებითი სწავლების მეთოდიკაზე, რომელიც მონაწილეებს შესაძლებლობას აძლევს ახლებურად გაიაზრონ მოვლენები და აღმოაჩინონ ინსაითები.

ტრენინგის მიზანს წარმოადგენს ქოუჩინგის ინსტრუმენტების გამოყენების გზით ისეთი პიროვნული და მენეჯერული უნარების გაუმჯობესება, როგორებიცაა:

 

 • ემოციური ინტელექტი;
 • კომპლექსური აზროვნება;
 • გადაწყვეტილების მიღება;
 • პრიორიტეტების განსაზღვრა;
 • თანამშრომელთა ეფექტიან მართვა ქოუჩინგის ძირითადი ელემენტების გამოყენებით.

 

ტრენინგის მონაწილეები ასევე შეძლებენ ქოუჩინგის ძირითადი ელემენტების გამოყენებით თანამშრომელთა ეფექტიან მართვას.

 

ტრენინგის თემატიკა:

 

 • ქოუჩინგი, როგორც განვითარების საფუძველი;
 • ქოუჩინგის ძირითადი ელემენტები;
 • ხედვის განსაზღვრა და მისი როლი ხედვის ჩამოყალიბებაში, რომელიც შთაგვაგონებს;
 • პოზიტიური აზროვნება;
 • ემოციური ინტელექტი, თვითცნობიერება და ღირებულებები;
 • დროისა და ენერგიის მართვა, პირადი ცხოვრების ბალანსი;
 • ქოუჩინგი და პროექტების მართვა;
 • კრეატიული აზროვნება და გადაწყვეტილების მიღება;
 • 12 ძირითადი ისტორია, რომლითაც ვმოქმედებთ ცხოვრებაში; შენი ცხოვრების ისტორია, სამოქმედო გეგმის შემუშავება.

 

ტრენინგ კურსი მოიცავს:

 

 • თვითშეფასების ინსტრუმენტის გამოყენებას და მიღებული შედეგების მიხედვით სამოქმედო გეგმის შემუშავებას;
 • თემატური ქეისებისა და ვიდეომასალის განხილვას;
 • მრავალფეროვან პრაქტიკული სავარჯიშოებს;
 • სურვილის შემთხვევაში ინდივიდუალურ ქოუჩინგ-სესიის გავლას.

 

ტრენინგ კურსის ბოლოს მონაწილეები შეადგენენ ინდივიდუალური განვითარების გეგმას.

 • კურსის საფასური:
  600.00 ლარი
 • ნაკადი:
რეგისტრაცია

განრიგი

ნაკადი პერიოდი