პრაქტიკული აკადემია

პროგრამის სახელწოდება შეფუთვებისა და  კონვერტინგის  საწარმოო  პროცესები

პროგრამის ხანგრძლივობა:  2 თვე

სწავლების ენა – ქართული   

 

პროგრამის მიზანი

სასწავლო  კურისის  მიზანია  მსმენელი მოკლე დროში   აღჭურვოს   ცოდნით და  პროფესიული უნარ-ჩვევებით, რომელიც   მას  რეალურად გამოადგება  საწარმოო  მიმართულებით  სხვადასხვა  პოზიციაზე  წარმატებული  მუშაობისთვის  და ხელი  შეუწყოს პრაქტიკული აკადემიის  ფარგლებში გადამზადებული მონაწილეების    დასაქმებას.

პროგრამის შემუშავებში აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ დარგის სპეციალიტები, რომლებიც ამავე დროს ეწევიან პრაქტიკულ საქმიანობას და კარგად იცნობენ სპეციალობის ნიუანსებს.

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

 • საბაზო განათლება
 • გასაუბრება მოტივაციის გამოსავლენად

2 თვიანი პრაქტიკული  კურსის გავლის   შედეგ სტუდენტებს  ექნებათ  შესაძლებლობა  დასაქმდნენ   შემდეგ ორგანიზაციებში:

 • სტამბა   კოლორი;
 • სტამბა  ფავორიტი
 • სარეკლამო კომპანია  პრინტარეა

 

მისაღები  სტუდენტების  რაოდენობა: 15

 • კურსის საფასური:
  400.00 ლარი
 • ნაკადი:
  1 - 09.09.2019
რეგისტრაცია

განრიგი

ნაკადი პერიოდი
1 09.09.2019-15.11.2019