პრაქტიკული აკადემია

პროგრამის სახელწოდება ბუღალტრული აღრიცხვის   პროფესიული  პროგრამა

პროგრამის ხანგრძლივობა: 2 თვე

სწავლების ენა – ქართული   

 

პროგრამის მიზანი

კურსი გათვალისწინებულია მათთვის ვინც გაიარა თეორიული   კურსი და სურს ცოდნის გაღმავება პრაქტიკული კუთხით. ასევე დამწყები ბუღალტერთათვის ვისაც აქვს   სურვილი გაიღრმავონ პროფესიული ცოდნის დონე ამ სფეროში.

პრაქტიკულ ბუღალტერია ისწავლება კონკრეტული ორგანიზაციების საბუთების მაგალითებზე, როგორცაა მომსახურების, ვაჭრობა-იმპორტის ისე წარმოების სფერო.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

საბაზისო დონეზე   ბუღალტერიის და ფინანსური  აღრიცხვის ცოდნა.

2 თვიანი პრაქტიკული  კურსის გავლის   შედეგ სტუდენტებს  ექნებათ  შესაძლებლობა  დასაქმდნენ   შემდეგ ორგანიზაციებში:

  • წიგნის  მაღაზიათა  ქსელი ბიბლუსი;
  • გამომცემლობა  პალიტრა  L; 
  • სტამბა   კოლორი;
  • სარეკლამო სააგენტო პრინტარეა
  • პალიტრა მედია  ჰოლდინგი

მისაღები  სტუდენტების  რაოდენობა: 10

 

 

  • კურსის საფასური:
    600.00 ლარი
  • ნაკადი:
რეგისტრაცია

განრიგი

ნაკადი პერიოდი