პრაქტიკული აკადემია

 პროგრამის სახელწოდება შესყიდვები და  საერთაშორისო  გადაზიდვები

 პროგრამის  ხანგრძლივობა : 3 თვე

 სწავლების ენა – ქართული   

 

პროგრამის მიზანი – სასწავლო  კურისის  მიზანია  მსმენელი მოკლე დროში   აღჭურვოს   ცოდნით და  პროფესიული უნარ-ჩვევებით, რომელიც   მას  რეალურად გამოადგება  აღნიშნული მიმართულებით  წარმატებული  მუშაობისთვის  და ხელი  შეუწყოს პრაქტიკული აკადემიის  ფარგლებში გადამზადებული მონაწილეების    დასაქმებას.

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა - პროგრამაზე  დაშვების  წინაპირობა  არ არის

 

3 თვიანი პრაქტიკული  კურსის გავლის   შედეგ სტუდენტებს  ექნებათ  შესაძლებლობა  დასაქმდნენ   შემდეგ ორგანიზაციებში:

  • წიგნის  მაღაზიათა  ქსელი ბიბლუსი;
  • გამომცემლობა  პალიტრა  L; 
  • სტამბა   კოლორი;
  • სარეკლამო სააგენტოები.

მისაღები  სტუდენტების  რაოდენობა: 10

 

  • კურსის საფასური:
    600.00 ლარი
  • ნაკადი:
რეგისტრაცია

განრიგი

ნაკადი პერიოდი