ანა სამსონია

ანა სამსონია

ტრენერი

ანა სამსონიას აქვს მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება მედიასამართალში, არის ადვოკატთა ასოციაციის მედიასამართლის კომიტეტის წევრი.