ნათია ობგაიძე

ნათია ობგაიძე

ტრენერი

ავერსის კლინიკისპერსონალის შერჩევისადა განვითარებისჯგუფის უფროსი;


ფსიქოლოგი, ტრენერისწავლების 5 წლიანიგამოცდილებით;


გურამ თავართქილაძისსახელობის სასწავლოუნივერსიტეტისმოწვეული ლექტორი.