ნინო ბუაძე

ნინო ბუაძე

ტრენერი

ნინო ბუაძე- ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, ტრენერი.  აქვს  სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორში ფსიქოლოგად და ტრენერად მუშაობის 13 წლიანი გამოცდილება. ძირითადი სამუშაო მიმართულებები: ლიდერობა, გუნდური მუშაობა და ინტერპერსონალური უნარ-ჩვევების განვითარება,  მოლაპარაკების ტექნიკები, აქტიური გაყიდვები, დროის მენეჯმენტი და სერვის-პლუსი.