ტრენინგები

მაუწყებლობაში დასაქმებული პროფესიონალები  ხშირად არ ფლობენ  განახლებულ   ან/და სრულყოფილ ინფორმაციას მათი, როგორც მაუწყებლობაში დასაქმებულის ვალდებულებების შესახებ. სწორედ ამიტომ, შესაძლოა გაუცნობიერებლად დაარღვიონ მოთხოვნები, რასაც მაუწყებლის სანქცირება მოჰყვება.

მონაწილეები კურსის განმავლობაში გაეცნობიან იმ სამართლებრივ მოთხოვნებს, რომელთა ცოდნა დაეხმარებათ პრაქტიკული საქმიანობის უკეთ წარმართვაში,    შეძლებენ შეძენილი ცოდნის გათვალისწინებით შესაძლო სანქცირების პრევენციას.

300.00 ლარი

რეგისტრაცია

კურსის შინაარსი:

 • მაუწყებლობის რეგულირება;
 • მაუწყებლობის საქმიანობის პრაქტიკული სამართლებრივი ასპექტები;
 • მაუწყებლის ვალდებულებები;
 • მაუწყებლის ვალდებულებები საარჩევნო პერიოდში;
 • მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი;
 • სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების საკანონმდებლო მოწესრიგება;
 • საავტორო და მომიჯნავე უფლებების საკითხი მაუწყებლობის დროს.

 

ტრენინგის საათების ჯამური რაოდენობა: 14 საათი
ტრენინგის შეხვედრების რაოდენობა: 7 შეხვედრა

 • კურსის საფასური:
  300.00 ლარი
 • ნაკადი:

ტრენერი

ნაკადი პერიოდი