ტრენინგები

პროგრამის სახელწოდება - ეფექტური უკუკავშირი (ონლაინ ტრენინგი)

შეხვედრების რაოდენობა - 3 შეხვედრა

ტრენინგ კურსის ხანგრძლივობა - 6 საათი

 

ტრენინგი განკუთვნილია შუა რგოლის მენეჯერებისთვის.  მონაწილეები გამოიმუშავებენ კომუნიკაციის იმ უნარებს, რომლებიც საჭროა ეფექტური უკუკავშირისათვის.

 

ტრენინგის მიზანია:

მონაწილეებს მისცეს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა გუნდში თანამშრომლური და ნდობაზე დამყარებული კომუნიკაციის შესახებ და გამოუმუშაოს ეფექტური უკუკავშირისათვის საჭირო კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები (ჯგუფური, ინდივიდუალური და ციფრული უკუკავშირი).

 

მოსალოდნელი შედეგები:

 • ტრენინგის შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ უკუკავშირის ეფექტურად გამოყენებას თანამშრომლებთან კომუნიკაციის პროცესში, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფური შეხვედრების ფორმატში.
 • ექნებათ ცოდნა და პრაქტიკული უნარები იმისათვის, რომ სწორად შეარჩიონ კომუნიკაციის ფორმა და მასზე დაყრდნობით მუდმივად იზრუნონ გუნდის პროდუქტიულობის ამაღლებაზე, თანამშრომლური და ნდობაზე დამყარებულ გარემოს შექმნაზე.

150.00 ლარი

რეგისტრაცია

მონაწილეები გაეცნობიან:

 • სწორი უკუკავშირისათვის საჭირო ინსტრუმენტებს;
 • უკუკავშირის სხვადასხვა ფორმებს და მათ გამოყენებას კონკრეტულ სიტუაციებში.

 

განხილული იქნება:

 • პიროვნების ტიპოლოგია;
 • სამუშაოს შესრულების შეფასების თავისებურებები;
 • უკუკავშირის სპეციფიური ფორმები თუ ხერხები;
 • მსოფლიოს სხვადასხვა წამყვანი კომპანიების მიერ დანერგილი სტრატეგიები გუნდში უკუკავშირის კულტურის უწყვეტობისათვის.
 • კურსის საფასური:
  150.00 ლარი
 • ნაკადი:
 • 1 - 17.01.2022

ტრენერი

ნაკადი პერიოდი განრიგი
1 17.01.2022-21.01.2022 სამშაბათი, ხუთშაბათი 18:00 საათი