პროდუქტიულობა სტრესულ გარემოში

ტრენინგები

ტრენინგის ხანგრძლივობა – 8 შეხვედრა, 16 საათი

სწავლების ენა – ქართული 

დაშვების წინაპირობა - წინაპირობა არ არის

 

მიზანი

ტრენინგის მიზანს წარმოადგენს სტრესულ გარემოში პროდუქტიულობის შენარჩუნების გზების, საშუალებების სწავლება და  ქცევაში გადატანა.

 

ტრენინგი განკუთვნილია ყველა ადამიანისთვის ვინც ფიქრობს, რომ სტრესულ გარემოში დროის მართვის, პროდუქტიულობის შენარჩუნებასა და მართვაში დახმარება სჭირდება.

400.00 ლარი

რეგისტრაცია

ტრენინგის სტრუქტურა

ტრენინგი მოიცავს ორ ძირითად კომპონენტს და მნიშნვნელოვანი ნაწილი ეთმობა სტრესის და შფოთვის მართვას.

 

I კომპონენტი - სტრესის მართვა:

 • რას ნიშნავს სტრესი და რა კავშირი აქვს დროსთან;
 • სტრესორები და მათი გავლენა ჩვენს ქმედებებზე და დამოკიდებულებებზე;
 • დრო და ანტისტრესორი;
 • სტრესის მართვის სპეციფიკა - პრაქტიკული ინსტრუმენტები.

 

II კომპონენტი - დროის მართვის პრინციპები  და პროდუქტიულობა:

 • „როგორ გავლენას ახდენს ჩვენზე არსებული ვითარება“ - დროის აღქმა;
 • პროდუქტიულობა და დროის მართვის ინსტრუმენტები (ABC ანალიზი, ეიზენჰაუერის თეორია და სხვა);
 • სწორი მიდგომის ჩამოყალიბება "ყველაფერი კარგად იქნება?";
 • პროდუქტიულობა, მოტივაციის წყაროები და გზები არსებულ რეალობაში.

 

ტრენინგში მოცემული თითოეული თემატიკა პრაქტიკული და ინტერაქციული დავალებებითაა გაჯერებული. ტრენინგში ინტეგრირებულია ქოუჩინგის თანამედროვე ელემენტები.

 • კურსის საფასური:
  400.00 ლარი
 • ნაკადი:

ტრენერი

ნაკადი პერიოდი