ფორმალური და არაფორმალური წერილობითი კომუნიკაცია

ტრენინგები

ტრენინგის დასახელება: ფორმალური და არაფორმალური წერილობითი კომუნიკაცია

ტრენინგის ჩატარების ფორმატი: ონლაინ

შეხვედრების რაოდენობა: 4 შეხვედრა | 8 საათი

 

ტრენინგის მიზანია:

როგორც საქმიანი, ისე არაფორმალური კომუნიკაციისას გამართულად, სწორად წერისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავება;  მართლწერის ძირითადი წესების სწავლება; სტილისტურად დახვეწილი კონტენტის მოსამზადებლად საჭირო ცოდნის ამაღლება; არსებული ხარვეზების გამოსწორება.

 

მიზნობრივი აუდიტორია:

ტრენინგი განკუთვნილია ყველასთვის, ვისაც დღის განმავლობაში უწევს მეილების, განცხადებების, შეთავაზებების,  ნებისმიერი ტიპის შეტყობინების წერა, ფორმალური ან არაფორმალური მიმოწერა.

170.00 ლარი

რეგისტრაცია

ტრენინგის მიმდინარეობისას განხილული იქნება სხვადასხვა ტიპის ტექსტზე მუშაობის ძირითადი პრინციპები. მათ შორის ფორმალური და არაფორმალური კომუნიკაციისას ყველაზე ხშირად დაშვებული უხეში შეცდომები, მათი გამოსწორების გზები. 

ტრენინგის განმავლობაში მონაწილეები განიხილავენ კონკრეტულ მაგალითებს და შეასრულებენ პრაქტიკულ სავარჯიშოებს, რომლებიც დაეხმარებათ წერის უნარების განვითარებაში, ხარვეზების გამოვლენასა და გამოსწორებაში.

 

ტრენინგის ძირითადი თემატიკა:

 • სხვადასხვა სახის ტექსტის მომზადების ძირითადი პრინციპები. მათ შორის:
  • მეილის სწორად შედგენის პრინციპები;
  • სამოტივაციო წერილის მომზადება;
  • მოხსენებითი ბარათის მომზადება;
  • სტატიის, ნიუსის, რელიზის წერის ძირითადი პრინციპები;
 • ამბის თხრობა და წერისას შინაარსობრივი პრიორიტეტების განსაზღვრა;
 • სათაურის შედგენის ხელოვნება, ლიდი, ციტატა;
 • წერისას ხშირად დაშვებული მართლწერის, გრამატიკული და სტილისტური შეცდომები. სასვენი ნიშნების სწორად გამოყენება;
 • მეტყველებისა და წერის დროს დამკვიდრებული არასწორი ფორმები და მათი სწორი შესატყვისები; 
 • ტავტოლოგია და მისი თავიდან არიდების გზები;
 • პარონიმები - სიტყვები, რომლებიც ბგერებით ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, მაგრამ შინაარსობრივად აბსოლუტურად განსხვავდება;
 • სიტყვის გამოყენება არასწორი ან არაზუსტი მნიშვნელობით - გამოსწორების პრაქტიკა;
 • კურსის საფასური:
  170.00 ლარი
 • ნაკადი:

ტრენერი

ნაკადი პერიოდი