სიახლე

პრაქტიკულამა აკადემიამ გრაფიკული დიზაინის პროფესიულ პროგრამაზე სტუდენტების მიღება გამოაცხადა.

გახ­დი დი­ზა­ი­ნე­რი - შე­ის­წავ­ლე დი­ზა­ი­ნის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბი 4 სხვა­დას­ხვა სფე­რო­ში: სა­გა­მომ­ცემ­ლო, სა­რეკ­ლა­მო, ბეჭ­დუ­რი და ვებ დი­ზა­ი­ნის მი­მარ­თუ­ლე­ბით.

მი­ი­ღე მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა პრო­ექ­ტში და შე­ი­ძი­ნე პრაქ­ტი­კუ­ლი ცოდ­ნა გა­მოც­დი­ლი დი­ზა­ი­ნე­რე­ბის­გან.

თქვენ შე­ის­წავ­ლით:

 • დი­ზა­ი­ნის თე­ო­რი­ას;
 • აი­დენ­ტი­კას და ბრენ­დინ­გის სა­კი­თხებს;
 • სა­რეკ­ლა­მო დი­ზა­ინს;
 • ტი­პოგ­რა­ფი­კას;
 • წი­ნა­ბეჭდ­ვით მომ­ზა­დე­ბას;
 • გა­მომ­ცემ­ლო­ბით დი­ზა­ინს;
 • WEB დი­ზა­ინს;
 • თუ ფლობ დი­ზა­ი­ნე­რულ პროგ­რა­მებს სა­წყის დო­ნე­ზე;
 • ხარ გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი;
 • მზად ხარ ახა­ლი გა­მოწ­ვე­ვე­ბის­თვის;

მა­შინ, შე­ავ­სე მარ­ტი­ვი სა­რე­გის­ტრა­ციო ფორ­მა: https://goo.gl/aCxBXr და შე­მო­უ­ერ­თდი  პრაქ­ტი­კულ აკა­დე­მი­ას.

 

პრო­ექ­ტის შე­სარ­ჩე­ვი ეტა­პი გრძელ­დე­ბა 2019 წლის 10 მარ­ტის ჩათ­ვლით

 • სწავ­ლის ხან­გრძლი­ვო­ბა: 2 თვე
 • სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რი: სრუ­ლი კურ­სი 400 ლარი
 • სწავ­ლის გრა­ფი­კი: კვი­რა­ში 5-ჯერ

პროგრამა მოიცავს 2 თვეს და მისი წარმატებით გავლის შემთხვევაში გექნებათ შესაძლებლობა დასაქმდეთ პრაქტიკული აკადემიის პარტნიორ ორგანიზაციებში.