ეფექტური მოლაპარაკება

ტრენინგები

ტრენინგი – ეფექტური მოლაპარაკება

ტრენინგის ხანგრძლივობა – 3 სატრენინგო შეხვედრა, 1 follow up შეხვედრა; სულ: 7 საათი

სწავლების ენა – ქართული 

 

ტრენინგის მიზანი:

ტრენინგის მიზანია მონაწილეები გაეცნონ მოლაპარაკებების ძირითად პრინციპებსა და მოდელებს, მოლაპარაკების მომზადებისა და ჩატარებისათვის საჭირო სტრატეგიულ საკითხებს. შეძლონ მოლაპარაკების შესახებ წინასწარ პროგნოზების გაკეთება, დაგეგმვა და მოქნილი სტრატეგიის შემუშავება. გაიუმჯობესონ მოლაპარაკების წარმოებისათვის საჭირო კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები, რათა სწორად და ეფექტურად წარმართონ დიალოგი.

130.00 ლარი

რეგისტრაცია

ტრენინგის თემატიკა:

 • მოლაპარაკებების ტიპები, სტრატეგიები და მოსალოდნელი შედეგები.
 • მოლაპარაკებისთვის მომზადება და მისი წარმართვის ეტაპები;
 • ბარიერები მოლაპარაკებებისას და მათი დაძლევის გზები;
 • რთული და კომპლექსური მოლაპრაკებების მართვა; 
 • ხშირად დაშვებული შეცდომები;
 • მოლაპარაკებებისათვის საჭირო კომუნიკაციური უნარები;
 • მოლაპარაკებების პროცესში ჩართული ემოციების მართვა და მათი სწორად გამოყენება;
 • მოლაპარაკებებისათვის საჭირო კომუნიკაციური უნარები.
 • კურსის საფასური:
  130.00 ლარი
 • ნაკადი:

ტრენერი

ნაკადი პერიოდი