ტრენინგების შეფასება და მენეჯმენტი

ტრენინგები

ტრენინგის დასახელება: ტრენინგის შეფასება და მენეჯმენტი

ჩატარების ფორმატი: პირისპირ

შეხვედრების რაოდენობა: 3 შეხვედრა (თითოეულის ხანგრძლივობა 2 საათი)

ჯგუფში მონაწილეთა რაოდენობა: 10 მონაწილე

ღირებულება: 150 ლარი

 

ტრენინგის მიზანი:

მოცემული ტრენინგის მიზანია მონაწილეებს დაეხმაროს ტრენინგის სრული ციკლის ორგანიზების, განხორციელების და შეფასების პროცესის ეფექტურად წარმართვაში.

ტრენინგის გავლის შემდეგ, მონაწილეები შეძლებენ ორგანიზაციის საჭიროებიდან გამომდინარე ტრენინგ პროგრამის მომზადებას და შემდომი შეფასების პროცესის განხორცილებას. პროგრამის დიდი ნაწილი ეფუძნება პრაქტიკულ დავალებების, სიტუაციური ამოცანების განხილვას და პროექტზე მუშაობას.

 

მიზნობრივი აუდიტორია:

ტრენინგი განკუთვნილია ყველასთვის, ვისაც აინტერესებს ან/და ვისი სამუშაოც უკავშირდება სწავლებას, ტრენინგებს და განვითარებას, მათ შორის: ტრენერებისთვის, ტრენინგ მენეჯერებისა და ადამიანური კაპიტალის პროფესიონალებისთვის.

150.00 ლარი

რეგისტრაცია

ტრენინგის თემატიკა:

  • სწავლების საჭიროების ანალიზი (ინსტრუმენტის მომზადება, ჩატარება და ანგარიშის მომზადება),
  • ტრენინგის დაგეგმვა, ტრენინგ მოდულის შეფასება, ტრენინგის ბიუჯეტის მომზადება,
  • ცოდნის ტრანსფერის და სწავლების ეფექტურობის შეფასება (კირკპატრიკის მოდელი, შეფასების შერეული მოდელი, ROI),
  • ტრენინგის შემდგომი მხარდაჭერა და უკუკავშირი (Follow Up),
  •  სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების (განვითარების) პროგრამების დაგეგმვა და შეფასება.
  • კურსის საფასური:
    150.00 ლარი
  • ნაკადი:
  • 1 - 28.03.2023

ტრენერი, ადამიანური კაპიტალის მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პრაქტიკული აკადემიის დირექტორი

ნაკადი პერიოდი განრიგი
1 28.03.2023-04.04.2023 სამშაბათი, ხუთშაბათი; 19:00