როგორ დავნერგოთ თანამშრომელთა საქმიანობის მართვის სისტემები

ტრენინგები

ტრენინგი – როგორ დავნერგოთ თანამშრომელთა საქმიანობის მართვის სისტემები

ტრენინგის ხანგრძლივობა – 4 სატრენინგო შეხვედრა + 1 follow up შეხვედრა; სულ 9 საათი.

 

 

ტრენინგის მიზანს წარმოადგენს ადამიანური კაპიტალის მართვის პროფესიონალებისათვის პრაქტიკული უნარების დახვეწა-გაუმჯობესება, რომელიც მათ დაეხმარებათ თანამშრომელთა საქმიანობის მართვის სისტემის ჩამოყალიბებასა და დანერგვაში, თანამშრომელთა  მოტივაციისა და ჩართულობის ზრდაში.

 

ტრენინგი აგებულია გამოცდილებითი სწავლების მეთოდიკაზე, რომელიც მონაწილეებს შესაძლებლობას აძლევს ახლებურად გაიაზრონ მოვლენები და აღმოაჩინონ ინსაითები.

 

ტრენინგი გამდიდრებულია  პრაქტიკული სავარჯიშოებითა და ქეისებით. მონაწილეები ტრენინგის მანძილზე შეიმუშავებენ თავისსავე ორგანიზაციისთვის საქმიანობის მართვის სისტემას, რაც შესაძლებლობას მისცემს მიღებული ცოდნა პრაქტიკულ საქმიანობაში გადაიტანონ.

400.00 ლარი

რეგისტრაცია

 

პირველი სესია:

 • თანამშრომელთა საქმიანობის მართვის სისტემების მიმოხილვა და მისი კავშირი ორგანიზაციის სტრატეგიასთან,
 • საქმიანობის მართვის სისტემის შერჩევა ორგანიზაციისთვის,
 • მიზნების მიხედვით მართვა (MBO), როგორ განვსაზღვროთ  მიზანი ეფექტურად?

 

მეორე სესია:

 • საკვანძო ინდიკატორები (KPI), თვისებრივი და რაოდენობრივი,
 • ამოცანებისა და ძირითადი შედეგების სისტემა (OKR),
 • ქეისების განხილვა.

 

მესამე სესია:

 • 360 გრადუსიანი შეფასება,
 • შეფასების შედეგების განხილვა თანამშრომლებთან,
 • როგორ მივაწოდოთ თანამშრომლებს ეფექტიანი, განმავითარებელი უკუკავშირი.

 

მეოთხე სესია:

 • მონაწილეების მიერ შემუშავებული საქმიანობის მართვის სისტემების განხილვა,
 • ტრენინგის შეჯამება და შეფასება.
 • კურსის საფასური:
  400.00 ლარი
 • ნაკადი:

ტრენერი

ნაკადი პერიოდი