ზრდასრულთა სწავლება და ტრენინგების მენეჯმენტი

ტრენინგები

ტრენინგის დასახელება: ზრდასრულთა სწავლება და ტრენინგების მენეჯმენტი

ჩატარების ფორმატი: პირისპირ

შეხვედრების რაოდენობა: 9 შეხვედრა (თითოეულის ხანგრძლივობა 2 საათი)

ჯგუფში მონაწილეთა რაოდენობა: 12 მონაწილე

 

 

ტრენინგის მიზანი

მოცემული ტრენინგის მიზანია მონაწილეებს დაეხმაროს ტრენინგის სრული ციკლის ორგანიზების, განხორციელების და შეფასების პროცესის ეფექტურად წარმართვაში.

ტრენინგის გავლის შემდეგ, მონაწილეები შეძლებენ ორგანიზაციის საჭიროებიდან გამომდინარე ტრენინგ პროგრამის მომზადებას, ჩატარებას და შემდომი შეფასების პროცესის განხორცილებას.

პროგრამის დიდი ნაწილი ეფუძნება პრაქტიკულ დავალებების, სიტუაციური ამოცანების განხილვას და პროექტზე მუშაობას.

 

 

მიზნობრივი აუდიტორია:

ტრენინგი განკუთვნილია ყველასთვის, ვისაც აინტერესებს ან/და ვისი სამუშაოც უკავშირდება სწავლებას, ტრენინგებს და განვითარებას, მათ შორის: ტრენერებისთვის, ტრენინგ მენეჯერებისა და ადამიანური კაპიტალის პროფესიონალებისთვის.

 

ტრენინგი შედგენა ორი ქვე მოდულისგან:

 

 • I მოდულიტრენინგების მენეჯმენტი (მოდულის ღირებულება - 150 ლარი)
 • II მოდული - ზრდასრულთა სწავლება (მოდულის ღირებულება - 300 ლარი)

ორივე მოდულის ერთობლივად გავლის შემთხვევაში, კურსის ჯამური ღირებულება 400 ლარს შეადგენს. 

400.00 ლარი

რეგისტრაცია

I მოდული 

ტრენინგების მენეჯმენტი

 

 

ტრენინგის თემატიკა:

 • სწავლების საჭიროების ანალიზი (ინსტრუმენტის მომზადება, ჩატარება და ანგარიშის მომზადება),
 • ტრენინგის დაგეგმვა და ბიუჯეტის მომზადება,
 • სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების (განვითარების) პროგრამები,
 • სწავლების ეფექტურობის შეფასება (ფილიპსის მოდელი, კირკპატრიკის მოდელი, შეფასების შერეული მოდელი, ROI),
 • ტრენინგის შემდგომი უკუკავშირი (follow up).

 

 

ხანგრძლივობა: 6 საათი

ტრენინგის ღირებულება: 150 ლარი

 

 

II მოდული

ზრდასრულთა სწავლება

 

 

ტრენინგის თემატიკა:

 • ზრდასრულთა სწავლების პრინციპები - სწავლების პირამიდა, აქტიური სწავლების მეთოდები,
 • ტრენერის - უნარ ჩვევები (დისკუსიის მართვა, მოსმენა, დაკვირვება, უკუკავშირი, მხარდაჭერა, ფასილიტაცია, მდოერაცია, კომუნიკაციის, კონფლიქტის მართვის, პრეზენტაციის უნარები),
 • სწავლების პროგრამის მომზადება SKA (skills, Knowledge, Attitude) მოდელზე დაფუძნებით,
 • ტრენინგ მოდულის შექმნა - მიზნების, მეთოდების, აქტივობებისა და სავარაუდო შედეგების შესაბამისობაში მოყვანა,
 • ტრენინგის პროცესის მართვა, მათ შორის ტრენინგის მიმდინარეობის, ფაზების მართვა,
 • ტრენინგის მიმდინარეობისას პროცესზე დაკვირვება, უკუკავშირის გაცემა,
 • ტრენინგის ფასილიტაცია, მოდერაცია,
 • მონაწილეების მხარდაჭერის მნიშვნელობა და ნდობის მოპოვება,
 • ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის ელემენტები,
 • კონფლიქტის და რთული შემთხვევების მართვა.

 

 

ხანგრძლივობა: 12 საათი

ტრენინგის ღირებულება: 300 ლარი

 • კურსის საფასური:
  400.00 ლარი
 • ნაკადი:

ტრენერი, ადამიანური კაპიტალის მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პრაქტიკული აკადემიის დირექტორი

ტრენერი

ნაკადი პერიოდი